WordPress主题网站变灰色调 公祭日网站灰色调代码,不懂代码的小白可以安装MemorialDay插件设置即可,对于有洁癖不喜欢插件的将以下代码设置在主题自定义CSS中即可,或者粘贴到主题后台CSS设置选项中也可以。

/*******国家公祭日灰色调********/
html{
-webkit-filter: grayscale(100%); /* webkit */
-moz-filter: grayscale(100%); /*firefox*/
-ms-filter: grayscale(100%); /*ie9*/
-o-filter: grayscale(100%); /*opera*/
filter: grayscale(100%);
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1);
filter:gray; /*ie9- */
}

 

发表回复

后才能评论